"Saulės valandos - 20%" Darbo dienomis -20% rezervacijoms nugaros ir kūno masažams 10-16 val. Vilniuje ir Kaune

Klientų aptarnavimo taisyklės

Siekdami užtikrinti maloniausią patirtį visiems „SPA SHANTI“ centruose, pageidaujamus/galimus ir visiems prieinamus rezervacijų laikus bei sklandžius Klientų srautus - UAB „SPA SHANTI“ pateikia šias Klientų aptarnavimo taisykles SPA centruose:

 1. Vėluojant į SPA procedūrą, vėlavimo laikas yra atimamas iš procedūros trukmės.
 2. Registracijos metu, jeigu registruojamasi pagal dovanų kuponą, Klientas privalo nurodyti dovanų kupone nurodomą paslaugos pavadinimą ir kupono kodą, kad tiksliai galėtume identifikuoti atliekamą paslaugą, bei kitą kontaktinę informaciją, kurios paprašys administratorė, tam, kad galėtume su Jumis susisiekti bei priminiti apie vizitą SMS žinute.
 3. Klientui  užsiregistravus į paslaugą ir neatvykus ar neperspėjus apie neatvykimą prieš 24 valandas (net ir dėl "pateisinamų" priežasčių) iki paslaugos suteikimo pradžios, taip pat įtariant ar vykstant piknaudžiavimo atvejams, kai tas pats klientas jau ne pirmą kartą registravosi paslaugai ir atšaukia savo vizitą, Dovanų kuponas anuliuojamas ir skaitomas panaudotu, į kitas paslaugas, prekes ar pinigus nekeičiamas, šiuo atveju, atšaukiamos bei tampa negaliojančios, ir pačio kupono pratęsimo sąlygos (žr. Bendrosios dovanų kuponų taisyklės).
 4. Kai tas pats klientas - be kupono -  jau ne pirmą kartą registravosi paslaugai ir atšaukia savo vizitą (net ir dėl pateisinamų priežasčių) likus mažiau nei 24 valandas iki paslaugos suteikimo pradžios, toks klientas įtraukiamas į nepatikimų klientų sąrašą ir norint ateityje pasinaudoti paslauga, toks klientas privalės palikti 100 % avansą už paslaugą. Jeigu paslauga atšaukiama ar neatvykstama, avansas nėra grąžinamas, nekeičiamas į kitas paslaugas, prekes bei niekaip neperkeliamas tolimesnėms rezervacijoms.
 5. Kai paslauga Klientui bus atliekama pagal Dovanų kuponą ar pagal turimą Sveikatos draudimą, atvykus Klientas turi pateikti administratorei kuponą prieš paslaugos suteikimą, o turint sveikatos draudimo kortelę, Klientui  reikės pateikti ir asmens tapatybės dokumentą.
 6. Klientui atliekant rezervaciją dviems ir daugiau asmenų imamas paslaugos rezervacijos avansas 50 % (penkiasdešimt procentų) paslaugos vertės, kuris atliekamas pavedimu arba apmokėjimu SPA centre, užsakymas turi būti pateiktas raštu el. paštu ir gautas SPA centro patvirtinimas.
   4.1.  Atšaukus, arba nepranešus apie neatvykimą likus mažiau nei 72 val. iki SPA paslaugos suteikimo, 50 % avansas yra negrąžinamas. 
   4.2.  Palikdamas avansą, Klientas patvirtino, kad sutiko dėl šių taisyklių.
   • Klientui atliekant rezervaciją už renginį, mergvakarį, bernvakarį, įmonės vakarėlį ar pan., imamas avansas 50 % (penkiasdešimt procentų), kuris Klientui atšaukus renginį yra negrąžinamas.
   • Klientui atšaukus savo vizitą SPA centre dėl ligos ar negalavimo:
     6.1.  kai paliktas avansas ar atliktas pilnas mokėjimas už paslaugą, SPA centrui turi būti pateikti ligą ar sveikatos būklę įrodantys dokumentai: nedarbingumo pažymėjimas, ligos išrašas arba teigiamas COVID-19 testas. Tokiu atveju Klientui pinigai gali būti grąžinami užpildžius raštišką PINIGŲ GRAŽINIMO PRAŠYMĄ (formą) ir pateikus ją el. paštu: vilnius@spashanti.lt arba kaunas@spashanti.lt . Patenkinus prašymą, pinigai grąžinami per 30 dienų nuo formos gavimo el. paštu.
     6.2.  Jeigu Klientas dėl ligos atšaukė vizitą turėdamas Dovanu kuponą, pateikus nedarbingumo pažymėjimą, ligos išrašą ar kitus įrodančius dokumentus apie sveikatos būklę, kuponas gali būti pratęstas, vadovaujantis Bendrosiomis dovanų kuponų taisyklėmis, priešingu atveju kuponas laikomas panaudotu. Jeigu tas pats klientas jau ne pirmą kartą atšaukia savo vizitą (net ir dėl pateisinamų priežasčių), su tuo pačiu ar kitu kuponu, toks atvejis laikomas piknaudžiavimu ir kuponas laikomas panaudotu.
    • Be kokie klientų nusiskundimai, pretenzijos nagrinėjami ir sprendžiami tik pateikus juos raštu el. paštu info@ajurveda.lt, atsakymas yra pateikiamas per 30 dienų.
    • Aktualios nuorodos: SPA etiketas, Bendrosios dovanų kuponų taisyklės

     

    Linkėdami Jums malonaus laiko ir poilsio,
    „SPA SHANTI“ administracija