Pažymėtoms SAVAITĖS TOP prekėms -15 % nuolaida SU KODU "SVARA15"

Bendrosios dovanų kuponų taisyklės

Dėmesio! Atnaujintas Dovanų kuponų galiojimas ir aptarnavimas dėl COVID-19, plačiau čia...
  1. Dovanų kuponas (-toliau DK) patvirtina jo turėtojo teisę naudotis Dovanų kupone nurodyta paslauga arba suma.
  2. Kupone, kuriame nurodoma konkreti suma, pavyzdžiui 100 EUR (šimtas eurų), jokios nuolaidos nėra taikomos šio kupono įsigijimo metu. Tokio Kupono gavėjas/turėtojas atvykęs į procedūra su kuponu konkrečiai sumai, turi galimybę pasinaudoti tuo metu galiojančiomis lojalumo programomis arba mėnesinio akcijiniais SPA pasiūlymai, kurie skelbiami www.spashanti.lt
  3. Jei asmuo turintis Dovanų kuponą konkrečiai sumai išnaudoja dalį sumos, likutis yra paliekamas galioti nurodytam ant kupono terminui.
  4. Atsisakyti nepanaudoto kupono ir susigrąžinti už jį pinigus galite per 14 dienų nuo kupono įsigijimo dienos pateikus pirkimo kvitą ar kitus pirkimą įrodančius dokumentus bei pateikus  rašyti prašymą SPA SHANTI  centruose arba el. paštu info@ajurveda.lt
  5. UAB ,,SPA Shanti” Dovanų kuponą galima įsigyti UAB ,,SPA Shanti” padaliniuose Vilniuje (Subačiaus g. 17), Kaune (Laisvės al. 3), internetiniame puslapyje www.spashanti.lt
  6. Privilegija už 0,00 €! Atvykus į SPA SHANTI centrus Vilniuje ar Kaune, turimą elektroninį kuponą galima iškeisti į Shanti firminio dizaino dovanų voką nemokamai. Keičiamo kupono sąlygos lieka tokios pačios kaip įsigytame kupone.
  7. Pirkėjui įsigyjant Dovanų kuponą internetinėje parduotuvėje, UAB ,,SPA Shanti” prašo nurodyti šiuos pirkėjo duomenis: 

   • vardą
   • pavardę
   • elektroninio pašto adresą
   • mobiliojo telefono numerį
   • asmens vardą, kuriam bus skirtas Dovanų kuponas
   • asmens gyvenamą / pristatymo adresą
   • esant pageidavimui - sveikinimo tekstą
  8. Neatvykus ir neperspėjus apie neatvykimą prieš 24 valandų ar kito termino, kuris nurodomas kupone, iki paslaugos suteikimo pradžios, Dovanų kupono suma atitinkanti pasirinktos paslaugos kainą yra anuliuojama nuo Dovanų kupono vertės, kuponas skaitomas panaudotu, į kitas paslaugas, prekes ar pinigus nekeičiamas, šiuo atveju negalioja ir kupono termino pratęsimo taisyklių sąlygos.
  9. Neatvykusio ir apie neatvykimą neperspėjusio kliento duomenys yra įtraukiami į nepatikimų klientų sąrašus.
  10. Dovanų kuponas galioja tiek mėnesių, kiek buvo nurodyta Paslaugos apraše pirkimo metu, pirkimo data skaičiuojama  nuo kupono įsigijimo dienos. 
  11. Dovanų kupono galiojimo pabaigos data yra nurodyta ant Dovanų kupono. Pasibaigus galiojimo terminui, Dovanų kuponas laikomas negaliojančiu, į kitas prekes ar pinigus nekeičiamas.
  12. 14 DIENŲ pratęsimo garantija: Pratęsti dovanų kuponą jo galiojimo metu galima iš anksto informavus SPA administraciją. Pratęsti jo kuponą galiojimo metu galima tik vieną kartą, ne ilgiau kaip 14 dienų, gavus SPA Shanti sutikimą. SPA Shanti pasilieka teisę nepratęsti kupono piktnaudžiavimo atvejais.
  13. Dovanų kuponų pratęsimo sąlygos:  
   • Pratęsti galiojimo terminą galima Dovanų kuponui, kuris yra dar nepanaudotas, tačiau jo galiojimas jau baigėsi ir nuo jo galiojimo pasibaigimo nepraėjo daugiau nei 3 (trys) mėnesiai.
   • Pratęsti galiojimo terminą galima Dovanų kuponui, kuris yra nesugadintas ir ant jo aiškiai matomas Dovanų kupono kodas.
   • Pratęsti dovanų kuponą galima papildomam iki 3 (trijų) mėnesių terminui (skaičiuojant nuo pratęsimo dienos).
   • Pratęsti Dovanų kupono galiojimo terminą galima tik vieną kartą.
   • Už kiekvieno Dovanų kupono pratęsimą taikomas 15 Eur (penkiolikos eurų) mokestis su PVM.
   • Dovanų kupono galiojimo terminą galima pratęsti atlikti atvykus į UAB ,,SPA Shanti” centrus Vilniuje (Subačiaus g. 17) ir Kaune (Laisvės al. 3) arba pateikiant Prašymą elektroniniu paštu vilnius@spahanti.lt, kuriame turite nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninį pašto adresą, dovanų kupono numerį.
   • SPA SHANTI pasilieka teisę nepratęsti kupono piktnaudžiavimo atvejais.
                                 
  14. Pirkėjas  prieš įsigydamas dovanų kuponą (punktai galioja ir kupono turėtojui, kuris gavo iš Pirkėjo kuponą):

   • 14.1.   Pirkimo momentu prisiima visą atsakomybę už galimybę pasinaudoti dovanų kuponu laiku, sąmoningai ir  savarankiškai pasvėrus bei įvertinus visas visuotinai susiklosčiusias aplinkybes Lietuvos Respublikoje, dėl pandemijos, karantino, stichinių nelaimių, force majure atvejų ar esamos situacijos sąlygotumo, tiek dabartyje, tiek neapibrėžtame termine,  kol kuponas galioja. Tokiais atvejais laikoma, kad įmonė - ne dėl savo kaltės -  iš esmės neturi jokios galimybės suteikti paslaugos pagal dovanų kuponą.
   • 14.2.   UAB „SPA Shanti“ veikia pagal LR vyriausybės numatytą tvarką ir reikalavimus, šiuo atveju,  nesvarbu, kada Pirkėjas įsigijo kuponą, prieš ar po pandemijos, (ar bet kada), jeigu yra sudaromos visos aplinkybės pasinaudoti DK, ir įmonė tuo metu gali funkcionuoti, laikoma, kad Pirkėjas turėjo (turi) pasinaudoti paslauga jos galiojimo metu ar per apibrėžtą terminą. To nepadarius, kuponas laikomas negaliojančiu, pinigai nėra už tai grąžinami.
   • 14.3.   UAB „SPA Shanti“ nėra atsakinga už patį  kupono turėtoją, kad jis kuponu pasinaudotu laiku.  Laikoma, kad kupono galiojimo terminas yra pakankamas juo pasinaudoti, ir pirkėjas savarankiškai atsako, ar pasinaudos, ar nepasinaudos kuponu laiku. Pinigai už įsigytą kuponą nėra grąžinami , išskyrus atvejus, kuriuos numato šios taisyklės.
   • 14.4.   Apmokėjimas už dovanų kuponą laikomas negrįžtamas sąmoningas Pirkėjo sprendimas, kupono įsigijimo metu, kuomet laikoma, kad Pirkėjas , įvertino visas visuotinai susiklosčiusias aplinkybes (pandemija, kita).
   • 14.5.   UAB „SPA Shanti“ nėra ir negali būti atsakinga už esamą ar būsimą kupono turėtojo sveikatos būklę nei dabar, nei ateityje, taip pat neatsako už kliento politines, ekonomines, etines nuostatas, dėl kurių klientas nepasinaudojo (-ja) ar vengia, delsia juo  pasinaudoti laiku ar per apibrėžtą terminą.
   • 14.6.   Dovanų kupono apmokėjimas yra faktas, kad Pirkėjas dovanų kupono įsigijimo metu  įvertino visas aplinkybes dėl esamos ar galimos  savo sveikatos būklės, ir galimybe juo pasinaudoti. Įmonė nėra niekaip atsakinga, jeigu Pirkėjas negali, negalėjo ar negalės pasinaudoti kuponu, jo galiojimo metu, išskyrus atvejus, kuriuos numato šios taisyklės.
  15. Dovanų kuponas nėra keičiamas nei į prekes, nei į pinigus.
  16. Dovanų kupone nurodytas paslaugas galima pakeisti į kitas, atitinkančias kupone minimų paslaugų kainas arba įkainius pirkimo metu (jei tai buvo kita kaina). Kitu atveju reikia primokėti atsiradusį skirtumą.
  17. Dovanų kupono turėtojas visiškai atsako už Dovanų kupono saugumą. SPA SHANTI neatsako už Dovanų čekio praradimą.
  18. Kupono pirkimo/turėjimo faktas patvirtina, kad tiek pirkėjas dovanų kupono pirkimo metu, tiek kupono  turėtojas (jei pirkėjas dovanojo, įteikė kuponą), gavęs kuponą, sutinka su jame nurodytomis dovanų kupono panaudojimo sąlygomis.
  19. Pageidaujant, sąskaita faktūrą išrašys UAB, SPA SHANTI po paslaugos suteikimo. 
  20. Dovanų kupono turėtojas visiškai atsako už Dovanų kupono saugumą. SPA SHANTI neatsako už Dovanų čekio praradimą.
  21. Kupono pirkimo/turėjimo faktas patvirtina, kad tiek pirkėjas dovanų kupono pirkimo metu, tiek kupono  turėtojas (jei pirkėjas dovanojo, įteikė kuponą), gavęs kuponą, sutinka su jame nurodytomis dovanų kupono panaudojimo sąlygomis.
  22. Informacija apie pirkėją ar Dovanų kupono turėtoją yra konfidenciali ir trečiosioms šalims UAB ,,SPA Shanti” ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.
  23. Šios taisyklės apima ir Klientų aptarnavimo taisykles (čia...) ir SPA Etiketo (čia...) nuostatas.
  24. UAB ,,SPA Shanti” pasilieka teisę keisti šias Dovanų kupono naudojimo taisykles ir  įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto tinklalapyje www.spashanti.lt