Saulės valandos - 20% DARBO DIENOMIS nuo 10-16 val. REZERVACIJOMS į Nugaros ir Viso Kūno masažus Vilniuje ir Kaune

Bendrosios pirkimo taisyklės

Dėmesio! Atnaujintas Dovanų kuponų galiojimas ir aptarnavimas dėl COVID-19, plačiau čia...
  1. Dovanų kuponas (-toliau DK) patvirtina jo turėtojo teisę naudotis Dovanų kupone nurodyta paslauga arba suma.
  2. Kupone, kuriame nurodoma konkreti suma, pavyzdžiui 100 EUR (šimtas eurų), jokios nuolaidos nėra taikomos šio kupono įsigijimo metu. Tokio Kupono gavėjas/turėtojas atvykęs į procedūra su kuponu konkrečiai sumai, turi galimybę pasinaudoti tuo metu galiojančiomis lojalumo programomis arba mėnesinio akcijiniais SPA pasiūlymai, kurie skelbiami www.spashanti.lt
  3. Jei asmuo turintis Dovanų kuponą konkrečiai sumai išnaudoja dalį sumos, likutis yra paliekamas galioti nurodytam ant kupono terminui.
  4. Atsisakyti nepanaudoto kupono ir susigrąžinti už jį pinigus galite per 14 dienų nuo kupono įsigijimo dienos pateikus pirkimo kvitą ar kitus pirkimą įrodančius dokumentus bei pateikus rašytinį prašymą Paslaugos tiekėjo adresu arba el. paštu info@shantiresort.lt.
   • 4.1. Jeigu pagal turimą kuponą, jo galiojimo metu, buvo pateikta registracija-užklausa dalyvavimui konkrečiame renginyje/paslaugoje/stovykloje/poilsio pakete/kita su konkrečia data, ir dalyvavimas jame buvo atšauktas likus mažiau nei 72 val. iki renginio pradžios - kuponas yra anuliuojamas, nepaisant ant jo nurodyto galiojimo termino, be galimybės kuponu pasinaudoti tolimesne data, pinigai už kuponą nėra ir nebus grąžinami ir 4. taisyklių punktas netenka galios.
  5. UAB ,,SPA Shanti” Dovanų kuponą galima įsigyti UAB ,,SPA Shanti” padaliniuose Vilniuje (Subačiaus g. 17), Kaune (Laisvės al. 3), internetiniame puslapyje www.spashanti.lt
  6. Privilegija už 0,00 €! Atvykus į SPA SHANTI centrus Vilniuje ar Kaune, turimą elektroninį kuponą galima iškeisti į Shanti firminio dizaino dovanų voką nemokamai. Keičiamo kupono sąlygos lieka tokios pačios kaip įsigytame kupone.
  7. Pirkėjui įsigyjant Dovanų kuponą internetinėje parduotuvėje, UAB ,,SPA Shanti” prašo nurodyti šiuos pirkėjo duomenis: 

   • vardą
   • pavardę
   • elektroninio pašto adresą
   • mobiliojo telefono numerį
   • asmens vardą, kuriam bus skirtas Dovanų kuponas
   • asmens gyvenamą / pristatymo adresą
   • esant pageidavimui - sveikinimo tekstą
  8. Užsiregistravus į paslaugą ir neatvykus ar neperspėjus apie neatvykimą prieš 24 valandas  iki paslaugos suteikimo pradžios (net ir dėl "pateisinamų" priežasčių) , taip pat įtariant ar vykstant piknaudžiavimo atvejams, kai tas pats klientas jau ne pirmą kartą registravosi paslaugai ir atšaukia savo vizitą, Dovanų kupono suma atitinkanti pasirinktos paslaugos kainą yra anuliuojama nuo Dovanų kupono vertės, kuponas skaitomas panaudotu, į kitas paslaugas, prekes ar pinigus nekeičiamas, šiuo atveju negalioja ir kupono termino pratęsimo taisyklių sąlygos. Jeigu klientas registravosi be kupono ir atšaukė rezervaciją minėtomis sąlygos, galioja Klientų aptarnavimo taisyklių nuostatos, čia...
  9. Neatvykusio ir apie neatvykimą neperspėjusio kliento duomenys yra įtraukiami į nepatikimų klientų sąrašus, kurie dėl savo neatsakingo poelgiu atima galimybę kitiems klientams norimu laiku pasinaudoti paslauga.
  10. Dovanų kuponas galioja tiek mėnesių, kiek buvo nurodyta Paslaugos apraše pirkimo metu, pirkimo data skaičiuojama  nuo kupono įsigijimo dienos. 
  11. Dovanų kupono galiojimo pabaigos data yra nurodyta ant Dovanų kupono. Pasibaigus galiojimo terminui, Dovanų kuponas laikomas negaliojančiu, į kitas prekes ar pinigus nekeičiamas.
  12. 14 DIENŲ pratęsimo garantija: Pratęsti dovanų kuponą jo galiojimo metu galima iš anksto informavus SPA administraciją. Pratęsti jo kuponą galiojimo metu galima tik vieną kartą, ne ilgiau kaip 14 dienų, gavus SPA Shanti sutikimą. SPA Shanti pasilieka teisę nepratęsti kupono piktnaudžiavimo atvejais.
  13. Dovanų kuponų pratęsimo sąlygos:  
   • Pratęsti galiojimo terminą galima Dovanų kuponui, kuris yra dar nepanaudotas, tačiau jo galiojimas jau baigėsi ir nuo jo galiojimo pasibaigimo nepraėjo daugiau nei 3 (trys) mėnesiai.
   • Pratęsti galiojimo terminą galima Dovanų kuponui, kuris yra nesugadintas ir ant jo aiškiai matomas Dovanų kupono kodas.
   • Pratęsti dovanų kuponą galima papildomam iki 3 (trijų) mėnesių terminui (skaičiuojant nuo pratęsimo dienos).
   • Pratęsti Dovanų kupono galiojimo terminą galima tik vieną kartą.
   • Už kiekvieno Dovanų kupono pratęsimą taikomas 15 Eur (penkiolikos eurų) mokestis su PVM.
   • Dovanų kupono galiojimo terminą galima pratęsti atlikti atvykus į UAB ,,SPA Shanti” centrus Vilniuje (Subačiaus g. 17) ir Kaune (Laisvės al. 3) arba pateikiant Prašymą elektroniniu paštu vilnius@spahanti.lt, kuriame turite nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninį pašto adresą, dovanų kupono numerį.
   • SPA SHANTI pasilieka teisę nepratęsti kupono piktnaudžiavimo atvejais.
                                 
  14. Pirkėjas  prieš įsigydamas dovanų kuponą (punktai galioja ir kupono turėtojui, kuris gavo iš Pirkėjo kuponą):

   • 15.1.   Pirkimo momentu prisiima visą atsakomybę už galimybę pasinaudoti dovanų kuponu laiku, sąmoningai ir  savarankiškai pasvėrus bei įvertinus visas visuotinai susiklosčiusias aplinkybes Lietuvos Respublikoje, dėl pandemijos, karantino, stichinių nelaimių, force majure atvejų ar esamos situacijos sąlygotumo, tiek dabartyje, tiek neapibrėžtame termine,  kol kuponas galioja. Tokiais atvejais laikoma, kad įmonė - ne dėl savo kaltės -  iš esmės neturi jokios galimybės suteikti paslaugos pagal dovanų kuponą.
   • 15.2.   UAB „SPA Shanti“ veikia pagal LR vyriausybės numatytą tvarką ir reikalavimus, šiuo atveju,  nesvarbu, kada Pirkėjas įsigijo kuponą, prieš ar po pandemijos, (ar bet kada), jeigu yra sudaromos visos aplinkybės pasinaudoti DK, ir įmonė tuo metu gali funkcionuoti, laikoma, kad Pirkėjas turėjo (turi) pasinaudoti paslauga jos galiojimo metu ar per apibrėžtą terminą. To nepadarius, kuponas laikomas negaliojančiu, pinigai nėra už tai grąžinami.
   • 15.3.   UAB „SPA Shanti“ nėra atsakinga už patį  kupono turėtoją, kad jis kuponu pasinaudotu laiku.  Laikoma, kad kupono galiojimo terminas yra pakankamas juo pasinaudoti, ir pirkėjas savarankiškai atsako, ar pasinaudos, ar nepasinaudos kuponu laiku. Pinigai už įsigytą kuponą nėra grąžinami , išskyrus atvejus, kuriuos numato šios taisyklės.
   • 15.4.   Apmokėjimas už dovanų kuponą laikomas negrįžtamas sąmoningas Pirkėjo sprendimas, kupono įsigijimo metu, kuomet laikoma, kad Pirkėjas , įvertino visas visuotinai susiklosčiusias aplinkybes (pandemija, kita).
   • 15.5.   UAB „SPA Shanti“ nėra ir negali būti atsakinga už esamą ar būsimą kupono turėtojo sveikatos būklę nei dabar, nei ateityje, taip pat neatsako už kliento politines, ekonomines, etines nuostatas, dėl kurių klientas nepasinaudojo (-ja) ar vengia, delsia juo  pasinaudoti laiku ar per apibrėžtą terminą.
   • 15.6.   Dovanų kupono apmokėjimas yra faktas, kad Pirkėjas dovanų kupono įsigijimo metu  įvertino visas aplinkybes dėl esamos ar galimos  savo sveikatos būklės, ir galimybe juo pasinaudoti. Įmonė nėra niekaip atsakinga, jeigu Pirkėjas negali, negalėjo ar negalės pasinaudoti kuponu, jo galiojimo metu, išskyrus atvejus, kuriuos numato šios taisyklės.
  15. Dovanų kuponas nėra keičiamas nei į prekes, nei į pinigus.
  16. Dovanų kupone nurodytas paslaugas galima pakeisti į kitas, atitinkančias kupone minimų paslaugų kainas arba įkainius pirkimo metu (jei tai buvo kita kaina). Kitu atveju reikia primokėti atsiradusį skirtumą.
  17. Dovanų kupono turėtojas visiškai atsako už Dovanų kupono saugumą. SPA SHANTI neatsako už Dovanų čekio praradimą.
  18. Kupono pirkimo/turėjimo faktas patvirtina, kad tiek pirkėjas dovanų kupono pirkimo metu, tiek kupono  turėtojas (jei pirkėjas dovanojo, įteikė kuponą), gavęs kuponą, sutinka su jame nurodytomis dovanų kupono panaudojimo sąlygomis.
  19. Pageidaujant, sąskaita faktūrą išrašys UAB, SPA SHANTI po paslaugos suteikimo. 
  20. Dovanų kupono turėtojas visiškai atsako už Dovanų kupono saugumą. SPA SHANTI neatsako už Dovanų čekio praradimą.
  21. Kupono pirkimo/turėjimo faktas patvirtina, kad tiek pirkėjas dovanų kupono pirkimo metu, tiek kupono  turėtojas (jei pirkėjas dovanojo, įteikė kuponą), gavęs kuponą, sutinka su jame nurodytomis dovanų kupono panaudojimo sąlygomis.
  22. Informacija apie pirkėją ar Dovanų kupono turėtoją yra konfidenciali ir trečiosioms šalims UAB ,,SPA Shanti” ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.
  23. Turint Parnerių paslaugų kuponą ar paslaugos rezervaciją, t.y. kurių pardavėjas ir platintojas ne „SPA SHANTI“, vadovautis Parnerio nurodytomis kupono ir paslaugos panaudojimo taisyklėmis. „SPA SHANTI“ taip pat neatsako už klaidas Partnerio paslaugų aprašymuose, esant paslaugos nesutapimui.
  24. Šios taisyklės apima ir Klientų aptarnavimo taisykles (čia...) ir SPA Etiketo (čia...) nuostatas.
  25. Bet kokios pirkėjų pretenzijos ir pinigų gražinimai nagrinėjami atskira tvarkai, gavus raštišką užklausą, atsakymo pateikimas gali užtrukti iki 30 d. Įmokų grąžinimai, įvertinus Pirkėjų prašymus ir šių taisyklių nuostatas, atitinkamai gali būti grąžinami per 30-45 d.UAB
  26. ,,SPA Shanti” pasilieka teisę keisti šias Dovanų kupono naudojimo taisykles ir  įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto tinklalapyje www.spashanti.lt 
  27. Vartojimo ginčai taip pat gali būti sprendžiami Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos numatyta tvarka: Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.  
    www.spashanti.lt

  "Shanti RESORT" retritų ir patyrimų centro Kuponų  panaudojimo taisyklės:

  Renginys –  terminu apibrėžiamas „Shanti RESORT“ (UAB „SVEIKA“) teikiamos paslaugos, poilsio paketai, įvairios programos, stovyklos ir kita, kas yra paslaugos tiekėjo suteikiama paslauga.

  Dalyvis – laikomas asmuo, pirkėjas, mokėtojas, palikęs avansą už renginį arba asmuo(-enys), už kurį(-riuos) buvo sumokamas avansas – tai laikomas vienu ir tuo pačiu asmeniu šių taisyklių kontekste.

  1. Avansai – dalinės ar pilnos įmokos, atšaukus savo dalyvavimą Renginyje, Dalyviui nėra ir nebus grąžinama, kitai datai neperkeliama, jokios išimtys nėra ir nebus taikomos.
  2. Įmoka  -  pilna įmoka už Renginį, kuris vyks 2 ir daugiau dienų, turi būti paliekama likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki renginio pradžios datos. Likus mažiau nei 10 dienų - už renginį sumokama iš karto pilna paslaugos kaina.
  3. Už atskiras praktikas, užsiėmimus ar 1 dienos programas mokama pilna įmoka iš karto.
  4. Likus mažiau nei 72 val. iki renginio pradžios ir Dalyviui atšaukus savo dalyvavimą Renginyje (arba nepranešus apie neatvykimą), įmoka už Renginį nėra ir nebus grąžinami. Kai kuriems Renginiams šis taisyklių punktas gali negalioti, atšaukus savo dalyvavimą renginyje - nebus atsižvelgiama į jokius terminus, pinigai nebus grąžinami. Paliktas avansas be tokiu atveju nėra ir nebus grąžinamas, neperkeliamas į kitas datas, išimtys netaikomos.
  5. Likus daugiau nei 72 val. iki renginio pradžios ir Dalyviui pranešus apie savo neatvykimą į Renginį, taikoma išskirtinė privilegija:
     • 5.1.   Dalyvis galės pasinaudoti "Shanti RESORT" programomis ar tuo metu teikiamomis paslaugomis (SPA, masažai, pirties programos, kt.) per 6 mėnesius už įmokėtą sumą. Terminas 6 mėnesiai skaičiuojamas nuo programos datos, kurioje dalyvis atsisakė dalyvauti. Nepranešus apie savo nedalyvavimą, ši išskirtinė privilegija nebus taikoma, įmoka negrąžinama.
     • 5.2.  Dalyviui negalint pasinaudoti šia privilegija, gali būti išrašomas dovanų kuponas su 6 mėnesių galiojimo terminu, kurį galima perleisti kitam asmeniui.
     • 5.3.  Nepasinaudojus privilegija per šešis mėnesius, įmoka nebus grąžinama, neperkeliama kitai datai, jokios išimtys nėra ir nebus taikomos.  Už privilegijos panaudojimu laiku, atsako įmoką palikęs Dalyvis.
   • Avansai ir įmokos, kai vadovaujamasi šiais punktais, nebus grąžinami net ir dėl pateisinamų priežasčių kaip liga, izoliacija ar kita. Įmokos ar avansai gali būti grąžinami tik tuo atveju, jeigu konkretus Renginys buvo atšauktas, o dalyviai apie tai buvo informuoti.
   • Jeigu prie atitinkamos Renginio informacijos aprašo išskirtinai buvo nurodytos papildomos sąlygos, komentarai dėl įmokų ar pačio renginio informacijos/programos, vadovaujamasi protingumo kriterijumi, vertinant šių taisyklų ir Renginio sąlygų aprašo nuostatų.
   • Jeigu Dalyvis ar renginyje dalyvaujantys jo asmenys, nusprendė dalinai dalyvauti programoje, iš jos išvykti ankščiau arba atsisakius būti Renginyje apskritai, jokios įmokos, nei dalinai, nei pilnai, nėra ir nebus gražinamos už renginį, joks dalinis Renginio įmokos kompensavimas nebus siūlomas ir yra neteikiamas, jokios išimtys nėra ir nebus netaikomos.
   • UAB „SVEIKA“ („Shanti RESORT“) pasilieka teisę atsisakyti aptarnauti ir teikti tolimesnes Renginio paslaugas Dalyviams, taip pat juo išprašyti Renginio metu, jeigu klientai būtų neblaivūs ar vartotų bet kokius svaigalus, kvaišalus „Shanti RESORT“ teritorijoje ir už jos ribų, taip pat jeigu būtų nepagarbus elgesys pačiai vietai ir kitiems Renginio dalyviams,  kai Dalyvis dalyvauja teikiamoje paslaugoje. Be jokio paaiškinimo „Shanti RESORT“ turi teisę išprašyti Dalyvį, pinigai ir paliktos įmokos nėra grąžinami.
   • Bet kokios pirkėjų pretenzijos ir gražinimai nagrinėjami atskira tvarka, pateikus rašytį prašymą el. paštu info@shantiresort.lt, atsakymo pateikimas gali užtrukti iki 30 d.
   • Įmokų grąžinimai, įvertinus Pirkėjų prašymus ir šių taisyklių nuostatas, atitinkamai gali būti grąžinami ir trukti 30-45 d.
   • Vartojimo ginčai taip pat gali būti sprendžiami Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos numatyta tvarka: Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.  
   • Kontaktinis el. paštas: info@shantiresort.lt

   www.shantiresort.lt